plakat filmu Kobieta i śmierć

Kobieta i śmierć

Mutha y la muerte de Hamma-Fuku
26 min.
Wolna Strefa, Sahara Zachodnia. Opustoszała, nieludzka ziemia, gdzie olbrzymią przestrzeń pustyni przeorały miny przeciwpiechotne. Bohaterka filmu pracuje w brygadzie neutralizującej ładunki wybuchowe i osobiście komentuje tę niemal syzyfową pracę. Chłodna relacja z precyzyjnej procedury namierzania i rozbrajania min nabiera także większego znaczenia: na tle szeroko filmowanego pustynnego krajobrazu staje się historiozoficznym wspomnieniem dawno minionej wojny.