Kolacja dla palantów

Dinner for Schmucks
1h 54m
Aby dostać awans w firmie, Tim stawia się na kolację, podczas której goście wyśmiewają przyprowadzone przez siebie osoby.