Libertyn

Le Libertin
1h 40m
Diderot kończy pracę nad encyklopedią. Kiedy w wyniku działań władz kościelnych możliwość jej wydania staje pod znakiem zapytania, autor wyjeżdża na wieś, gdzie spotyka kogoś, kto ofiarowuje pomoc.