Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki

Gaston Lagaffe
1 godz. 24 min.
Gaston Lagaffe zaczyna staż w firmie Peticoin, której motto brzmi: "uczynić nieużyteczne użytecznym". Chcąc zaimponować kolegom, codziennie wymyśla przeróżne wynalazki.