plakat filmu Miasto pingwinów

Miasto pingwinów

Penguin Town
W malowniczym południowoafrykańskim mieście członkowie stada zagrożonych pingwinów szukają partnerów, zakładają rodziny i nawiązują kontakty z miejscową ludnością.