Reality

Réalité
1 godz. 35 min.
By dostać pieniądze na swój pierwszy film, Jason musi odnaleźć najlepszy krzyk w historii kina.