Rok przestępny

Año bisiesto
1h 34m
Cierpiąca z powodu samotności dziennikarka wdaje się w destrukcyjny romans.