Zwiastun nr 1 2016

gatunek

produkcja

Gdy Rey dowiaduje się, że matka-ćpunka opuszcza zakład karny i chce wziąć pod opiekę młodszego syna, porywa Olivera i ucieka na wybrzeże Kalifornii.