Zwiastun nr 1 2019

produkcja

Rok 1926. Najpopularniejszym kaznodzieją Ameryki jest kobieta, która ma już tego dosyć, więc wyrusza w stronę meksykańskiej granicy.