Skazany na śmierć: Sequel

Prison Break: Sequel
45 min.
Lincoln i Sara próbują odkryć prawdę na temat zaginionego przed laty najbliższego krewnego.