Lincoln i Sara próbują odkryć prawdę na temat zaginionego przed laty najbliższego krewnego.