Wyjęty spod prawa Salvatore Giuliano razem z grupą partyzantów walczy o niepodległość Sycylii.