Zwiastun nr 1 2018

produkcja

reżyseria

Korzystanie ze stymulantów na receptę, takich jak Adderall, staje się coraz popularniejsze. Jakie są tego przyczyny?