Zwiastun nr 1 2018

Młody pisarz próbuje uzyskać miłosne listy poety, które ten wysyłał do swojej kochanki.