Historia społeczności dwóch miast: Radomia w Polsce i Radomia w USA. Na kanwie tych dwóch społeczności opowiedziane są losy Polaków w Polsce i Polaków w USA.