Generał armii dostaje zadanie sprawowania władzy na terenie krainy Tiers w imieniu despotycznego króla Kyrosa.