1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888_1.2.jpg
9,61 10 58 956 ocen
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517_2.2.jpg
9,54 10 26 069 ocen
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677_2.2.jpg
9,48 10 28 388 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/24/30/832430/8101737_1.2.jpg
9,04 10 1 662 oceny
gatunekRPG
5
https://fwcdn.pl/fpo/26/24/10002624/7992191_2.2.jpg
8,97 10 972 oceny
gatunekRPG
6
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609_2.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,94 10 9 560 ocen
gatunekRPG
7
https://fwcdn.pl/fpo/82/38/608238/7607115_1.2.jpg

Diablo II: Lord of Destruction

8,93 10 20 571 ocen
gatunekRPG
8
https://fwcdn.pl/fpo/40/09/784009/7990166_1.2.jpg
8,89 10 2 256 ocen
gatunekRPG
9
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_3.2.jpg
8,88 10 5 966 ocen
gatunekRPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/82/46/608246/7603379_2.2.jpg
8,88 10 10 720 ocen
gatunekRPG / Turowa
11
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150_2.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,80 10 19 816 ocen
gatunekRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/94/91/10019491/8133442.2.jpg
8,79 10 1 935 ocen
gatunekRPG
13
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755_2.2.jpg
8,78 10 19 222 oceny
gatunekRPG
14
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674_2.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,78 10 4 447 ocen
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/24/27/752427/7821818_1.2.jpg
8,77 10 918 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545_1.2.jpg
8,74 10 23 694 oceny
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/81/25/608125/7802219_1.2.jpg
8,72 10 23 493 oceny
gatunekRPG
18
https://fwcdn.pl/fpo/59/66/605966/7600242_2.2.jpg

Baldur's Gate II: Throne of Bhaal

8,71 10 5 836 ocen
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/26/07/832607/8129984.2.jpg
8,69 10 1 978 ocen
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841_1.2.jpg

Baldur's Gate

8,66 10 8 669 ocen
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010_2.2.jpg
8,66 10 10 337 ocen
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/8084412_2.2.jpg

8,66 10 25 880 ocen
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/71/26/617126/7802307_1.2.jpg
8,63 10 1 101 ocen
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/82/45/608245/7607121_1.2.jpg
8,62 10 9 424 oceny
gatunekRPG / Turowa
25
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924_2.2.jpg
8,62 10 3 843 oceny
gatunekRPG
26
https://fwcdn.pl/fpo/81/09/608109/7350736_2.2.jpg
8,61 10 38 126 ocen
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714_2.2.jpg
8,60 10 3 331 ocen
gatunekRPG
28
https://fwcdn.pl/fpo/81/08/608108/7350734_2.2.jpg
8,57 10 39 287 ocen
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/95/52/679552/7754009_1.2.jpg

Shin Megami Tensei: Persona 5

8,56 10 950 ocen
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841_1.2.jpg
8,56 10 33 258 ocen
gatunekRPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/52/01/715201/7628117_2.2.jpg

Mass Effect 3: Citadel

8,55 10 1 560 ocen
gatunekRPG
32
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532_1.2.jpg
8,51 10 15 544 oceny
gatunekRPG
33
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385_1.2.jpg
8,49 10 2 383 oceny
gatunekRPG
34
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640_1.2.jpg
8,46 10 4 447 ocen
gatunekRPG
35
https://fwcdn.pl/fpo/24/76/612476/7607120_1.2.jpg

Baldur's Gate: Tales of the Sword Coast

8,44 10 3 726 ocen
gatunekRPG
36
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7984499_1.2.jpg

8,43 10 1 732 oceny
gatunekRPG
37
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528_2.2.jpg
8,38 10 19 041 ocen
gatunekRPG
38
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492_1.2.jpg
8,35 10 1 176 ocen
gatunekRPG
39
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/607101/7544439_2.2.jpg

Fainaru fantajî IX

8,34 10 1 390 ocen
gatunekRPG
40
https://fwcdn.pl/fpo/13/39/611339/7404295_1.2.jpg
8,32 10 1 651 ocen
gatunekRPG
41
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598_1.2.jpg
8,32 10 10 138 ocen
gatunekRPG
42
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163_1.2.jpg
43
https://fwcdn.pl/fpo/81/24/608124/7607288_1.2.jpg

8,29 10 9 695 ocen
gatunekRPG
44
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215_1.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,29 10 1 682 oceny
gatunekRPG
45
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240_2.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,28 10 10 153 oceny
gatunekRPG
46
https://fwcdn.pl/fpo/80/01/628001/7528728_1.2.jpg
8,26 10 518 ocen
gatunekRPG
47
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966_2.2.jpg
8,26 10 10 199 ocen
gatunekRPG
48
https://fwcdn.pl/fpo/87/20/608720/7695903_1.2.jpg
8,26 10 3 255 ocen
gatunekRPG
49
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591_1.2.jpg
8,24 10 3 404 oceny
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/84/52/778452/7775006_2.2.jpg
8,24 10 570 ocen
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/03/41/730341/7664455_1.2.jpg

Pocket Monsters FireRed

8,24 10 948 ocen
gatunekRPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361_2.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,23 10 2 069 ocen
gatunekRPG
53
https://fwcdn.pl/fpo/60/66/606066/7359653_2.2.jpg

Dragon Age: Origins

8,21 10 14 946 ocen
gatunekRPG
54
https://fwcdn.pl/fpo/76/21/717621/7701322_1.2.jpg
8,20 10 540 ocen
gatunekRPG
55
https://fwcdn.pl/fpo/54/61/615461/7685647_2.2.jpg
8,20 10 1 523 oceny
gatunekRPG
56
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485_1.2.jpg
8,19 10 9 936 ocen
gatunekRPG
57
https://fwcdn.pl/fpo/75/21/617521/7727488_1.2.jpg

The Elder Scrolls III: Bloodmoon

8,19 10 1 160 ocen
gatunekRPG
58
https://fwcdn.pl/fpo/50/02/615002/7368442_1.2.jpg
8,16 10 534 oceny
gatunekRPG
59
https://fwcdn.pl/fpo/60/08/656008/7939452_1.2.jpg
8,16 10 11 191 ocen
gatunekRPG
60
https://fwcdn.pl/fpo/43/96/744396/7901778_1.2.jpg
8,15 10 1 151 ocen
gatunekRPG
61
https://fwcdn.pl/fpo/20/86/732086/7667176_1.2.jpg

Pocket Monsters Aka

8,14 10 906 ocen
gatunekRPG
62
https://fwcdn.pl/fpo/11/58/611158/7359931_2.2.jpg
8,14 10 3 140 ocen
gatunekRPG
63
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550_1.2.jpg
8,12 10 3 496 ocen
gatunekRPG
64
https://fwcdn.pl/fpo/88/70/608870/7351026_3.2.jpg

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

8,12 10 1 554 oceny
gatunekRPG
65
https://fwcdn.pl/fpo/71/64/627164/7561252_2.2.jpg
8,08 10 442 oceny
gatunekRPG
66
https://fwcdn.pl/fpo/28/72/612872/7518141_2.2.jpg

Deus Ex: Human Revolution

8,08 10 8 370 ocen
gatunekRPG
67
https://fwcdn.pl/fpo/87/39/608739/7539961_2.2.jpg
8,06 10 834 oceny
gatunekRPG
68
https://fwcdn.pl/fpo/13/69/631369/7713172_2.2.jpg

Fainaru fantajî VI

8,04 10 550 ocen
gatunekRPG
69
https://fwcdn.pl/fpo/57/79/855779/7999929_1.2.jpg
8,03 10 1 911 ocen
gatunekRPG
70
https://fwcdn.pl/fpo/86/12/608612/7350982_2.2.jpg

Fable: The Lost Chapters

8,03 10 8 440 ocen
gatunekRPG
71
https://fwcdn.pl/fpo/99/19/629919/7555641_2.2.jpg
8,02 10 353 oceny
gatunekRPG
72
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551_1.2.jpg
8,01 10 6 242 oceny
gatunekRPG
73
https://fwcdn.pl/fpo/23/00/722300/7712925_1.2.jpg

Mass Effect 2: Lair of the Shadow Broker

7,98 10 741 ocen
gatunekRPG
74
https://fwcdn.pl/fpo/02/97/790297/7800102_2.2.jpg
7,95 10 2 057 ocen
gatunekRPG
75
https://fwcdn.pl/fpo/84/61/638461/7671793_1.2.jpg
7,94 10 330 ocen
gatunekRPG / Taktyczna
76
https://fwcdn.pl/fpo/62/95/716295/7753539_1.2.jpg
7,94 10 1 974 oceny
gatunekRPG / Turowa
77
https://fwcdn.pl/fpo/24/32/612432/7361971_1.2.jpg
7,93 10 381 ocen
gatunekRPG
78
https://fwcdn.pl/fpo/47/60/674760/7544430_1.2.jpg
7,92 10 3 309 ocen
gatunekRPG
79
https://fwcdn.pl/fpo/74/63/607463/7359608_2.2.jpg

Dragon Age: Origins - Awakening

7,91 10 4 275 ocen
gatunekRPG
80
https://fwcdn.pl/fpo/10/99/611099/7599871_2.2.jpg

Might and Magic VII: For Blood and Honor

7,91 10 482 oceny
gatunekRPG
81
https://fwcdn.pl/fpo/70/15/617015/7727490_1.2.jpg

The Elder Scrolls III: Tribunal

7,90 10 1 115 ocen
gatunekRPG
82
https://fwcdn.pl/fpo/43/16/614316/7371139_1.2.jpg
83
https://fwcdn.pl/fpo/93/45/639345/7408793_2.2.jpg

Bokujou Monogatari Harvest Moon

7,89 10 320 ocen
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/31/16/813116/8033435_1.2.jpg
7,87 10 1 283 oceny
gatunekRPG
85
https://fwcdn.pl/fpo/87/22/608722/7528957_2.2.jpg
7,86 10 2 707 ocen
gatunekRPG
86
https://fwcdn.pl/fpo/66/35/666635/7677108_2.2.jpg
7,86 10 2 424 oceny
gatunekRPG
87
https://fwcdn.pl/fpo/13/40/611340/7359798_2.2.jpg

Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer

7,85 10 1 048 ocen
gatunekRPG
88
https://fwcdn.pl/fpo/24/13/632413/7394479_1.2.jpg

Pocket Monsters HeartGold

7,85 10 336 ocen
gatunekRPG
89
https://fwcdn.pl/fpo/25/59/612559/7363561_2.2.jpg
7,84 10 1 018 ocen
gatunekRPG
90
https://fwcdn.pl/fpo/97/79/869779/7946197_1.2.jpg
7,84 10 643 oceny
gatunekRPG
91
https://fwcdn.pl/fpo/91/33/729133/7667680_1.2.jpg

Pocket Monsters Pikachu

7,84 10 620 ocen
gatunekRPG
92
https://fwcdn.pl/fpo/84/09/738409/7688703_1.2.jpg

Pocket Monsters Crystal Version

7,83 10 363 oceny
gatunekRPG
93
https://fwcdn.pl/fpo/82/54/608254/7607307_1.2.jpg
7,81 10 3 364 oceny
gatunekRPG
94
https://fwcdn.pl/fpo/14/87/861487/8069317_1.2.jpg

Hogwarts Legacy

7,81 10 3 845 ocen
gatunekRPG
95
https://fwcdn.pl/fpo/90/93/809093/7856646_1.2.jpg
7,81 10 5 408 ocen
gatunekRPG
96
https://fwcdn.pl/fpo/50/01/615001/7673093_1.2.jpg
7,81 10 629 ocen
gatunekRPG
97
https://fwcdn.pl/fpo/81/56/788156/7796898_2.2.jpg
7,80 10 6 834 oceny
gatunekRPG
98
https://fwcdn.pl/fpo/82/32/618232/7405490_2.2.jpg
7,78 10 186 ocen
gatunekRPG
99
https://fwcdn.pl/fpo/48/80/614880/7368407_1.2.jpg

SpellForce: Shadow of the Phoenix

7,78 10 594 oceny
gatunekRPG / RTS
100
https://fwcdn.pl/fpo/26/79/612679/7366191_2.2.jpg
7,77 10 525 ocen
gatunekRPG
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones