Faustyna (1994) TV

plakat - Faustyna (1994)

daty premier filmu

Światpaździernik 1994
Polska22 marca 1995
zgłoś kilka poprawek
opinie i nagrody
multimedia