Aleksiej Uczitiel 

5,8
17 ocen pracy reżysera
Aleksiej Uczitiel

Dane personalne:

wiek:

data urodzenia: 31 sierpnia 1951

miejsce urodzenia: Leningrad (obecnie Petersburg), ZSRR , (obecnie Rosja)

W 1975 roku ukończył wydział operatorski Wszechzwiązkowego Państwowego Instytutu Kinematografii w Moskwie (ZSRR, obecnie Rosja).
Przyznano mu następujące tytuły:
- 1996 r. - Zasłużony Działacz Sztuki Rosji;
- 2001 r. - Artysta Ludowy Rosji.