Donald ByrdI

Donaldson Toussaint L'Ouverture Byrd II

Ukończył studia muzyczne i uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Wayne State w Detroit (Michigan, USA), następnie tytuł magistra w Manhattan School of Music w Nowym Jorku (Nowy Jork, USA), by w 1982 roku uzyskać tytuł doktora z pedagogiki muzyki w Teachers College, Columbia University w Nowym Jorku (Nowy Jork, USA).
Zmarł w Dover (Delaware, USA).