Kian Mitchum

Jest wnukiem Roberta i Dorothy Mitchum.
Ma brata Bentleya oraz dwie siostry: Carrie i Jennifer.
Jest synem Christophera i Cindy Mitchum.