Roman Bratny

Roman Mularczyk

[{"id":1,"name":"screenwriter","above5p":true,"career":{"name":"scenarzysta"},"ranking":{"name":"Scenariuszy","link":"/person/ajax/roles/47975/1","url":"/ranking/person/screenwriter"},"rating":{"count":31,"rate":7.612903225806452,"desc":"ocen","profession":"scenariuszy"}},{"id":17,"name":"originalMaterials","above5p":true,"career":{"name":"autor materiałów do scenariusza"},"ranking":{"name":"Materiałów do scenariusza","link":"/person/ajax/roles/47975/17","url":"/ranking/person/originalMaterials"},"rating":{"count":12,"rate":9,"desc":"ocen","profession":"materiałów do scenariusza"}}]
7,6
31 ocen scenariuszy
Ma młodszego brata, Andrzeja.
Otrzymał następujące nagrody i odznaczenia państwowe:
- 1959 r. - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;
- 1964 r. - Order Sztandaru Pracy II klasy;
- 1971 r. - Nagroda Stołecznej Rady Narodowej, Nagroda Komitetu ds. Radia i Telewizji za twórczość radiową i telewizyjną;
- 1972 r. - Nagroda Państwowa II stopnia w dziedzinie literatury;
- 1983 r. - Nagroda Ministra Obrony Narodowej;
- 1985 r. - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia;
- 1986 r. - Order Sztandaru Pracy I klasy;
- 1987 r. - Medal "Zasłużony dla Kultury Narodowej".