"Nawet najprymitywniejsze ludy mają wrodzony respekt dla obłąkanych"
  • ?