"Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać, Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna pokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Hab 2:3-4). 
{ "votes": { "last": 1631620326000, "films": 180, "serials": 21, "games": 0, "tvshows": 0, "roleCount": 0 }, "w2s": { "last": 1631620396000, "films": 0, "serials": 0, "games": 0, "tvshows": 0 }, "favorite": { "last": 0, "films": 94, "serials": 7, "games": 0, "tvshows": 0, "people": 386 } }

FILMOWE DNA

0
oceny
0
ulubionych
0
chce zobaczyć
0
oceny ludzi kina
  • ?