...żeby uniknąć pochopnych decyzji, naumyślnie nie rozumuję logicznie...
  • ?