Coś w klimacie
Nędznicy

Michał Walkiewicz i Kaja Klimek mówi o rzeczach w klimacie francuskiego kandydata do Oscara.