Fragment Przygotowanie do ostatniego wywiadu z Trevorem 2014

Dziennikarz przeprowadza wywiad z zamkniętym w więzieniu Seagate aktorem Trevorem Slatterym, który udawał Mandaryna.