Zaproszenie do konkursu Gry wideo

Odpowiedzi zgłaszajcie na stronie konkursowej: http://www.filmweb.pl/contest/4754