plakat filmu Droga do mistrzostwa
Pięcioro przedstawicieli świata sztuki opowiada o swojej drodze do mistrzostwa.