Let`s Play
Gramy w "Zombie w Spacelandzie" w "Infinity Warfare"

Marcin Dąbkowski i Joachim Snoch przenoszą się do lat 80, aby przy akompaniamencie "Sunglasses at Night" mordować fale napierających zombiaków.