Sam Childers stara się o utworzenie sierocińca w rozdartej wojną Afryce.