Relacja wideo
MFF w Wenecji 2014: Rozmawiamy z twórcą "Anime Nere"

Film Francesco Munziego walczy w konkursie głównym o Złotego Lwa.