Grupa wyrzutków społecznych stawia czoła trudnej rzeczywistości w siedemnastowiecznym Nowym Świecie.

Spot nr 1 (polski) 2020

gatunek

produkcja

Grupa wyrzutków społecznych stawia czoła trudnej rzeczywistości w siedemnastowiecznym Nowym Świecie.