plakat filmu Agonia

Agonia

1 godz. 1 min.
Nieuchronnie kończy się czas muzyki przekazywanej w tradycji ustnej, dawny model wykonawstwa i odbioru. Na naszych oczach odchodzą ostatni reprezentanci szlachetnego rzemiosła polskiej muzyki tradycyjnej. Zmierzch tej rzeczywistości obserwujemy oczami śpiewaka i instrumentalisty Adama Struga. Film jest wielowarstwową opowieścią o miłości, rozgoryczeniu, życiu i przemijaniu. Współcześni "archeolodzy”"nie tyle rejestrują tę historię, co wchodzą do środka. Wyruszamy w podróż po Polsce i jej - wypieranej przez współczesność - chłopskiej tożsamości. Filmowy esej o agonii świata, który kochamy...