Teaser nr 1 2020

Umierający Czarny Rycerz zleca nowicjuszowi rycerskiemu zadanie, by zawiózł list do króla Faviana.