Mój czas dla ciebie

El tiempo que te doy
13m
Lina i Nico zrywają ze sobą po wielu latach razem. Lina nie może się odnaleźć w nowej rzeczywistości ani przestać myśleć o Nico.