Nieobliczalni

De l'autre côté du périph
1h 35m
Dwóch skrajnie różnych policjantów, rozwiązując kryminalną zagadkę, zadziera z wysoko postawionymi ludźmi władzy, którym wydaje się, że są nietykalni.