Obraz dorosłego życia nauczycielki z małego miasteczka.