Teaser nr 1 2018

produkcja

Grupa funkcjonariuszy zostaje wysłana na posterunek do patrolowania granicy pomiędzy USA i Kanadą.