Straż wiejska 2

Super Troopers 2
1h 39m
Grupa funkcjonariuszy zostaje wysłana na posterunek do patrolowania granicy pomiędzy USA i Kanadą.