Uśpieni

The Quiet Ones
1h 38m
Profesor nakłania swoich studentów do udziału w niebezpiecznym eksperymencie, którego skutków nie mogą przewidzieć.