Zły Mikołaj 2

Bad Santa 2
1 godz. 32 min.
Willie i Marcus ponownie łączą swe siły. Tym razem planują obrabować chicagowską centralę fundacji charytatywnej.