Jim Ellis podejmuje się stworzenia drużyny pływackiej złożonej z młodych koszykarzy.