Życie bez zasad

Dyut meng gam
1h 47m
W czasie kryzysu finansowego przestępca, urzędnik bankowy i policjant zmuszeni są postępować wbrew wszelkim zasadom.