Życie to jest to

La Chispa de la vida
1 godz. 35 min.
Umierający mężczyzna postanawia spieniężyć swoją śmierć, sprzedając mediom prawa do relacjonowania ostatnich chwil jego życia.