Szesnastowieczni podróżnicy zakładają na dziewiczych terenach nowe osady, próbując przekształcić je w prężne ośrodki gospodarcze.