Barbara

1h 45m
Mimo przeszkód ze strony władz NRD Barbara próbuje opuścić kraj.