Zwiastun nr 2 2010

Oparta na faktach historia Johanna Rettenbergera, biegacza w maratonach, który zaczyna napadać na banki.