plakat filmu Brakujące zdjęcie

Brakujące zdjęcie

L'Image manquante
1 godz. 30 min.
Rithy Panh przy pomocy glinianych figurek, archiwalnych materiałów i narracji odtwarza zbrodnie popełnione przez Czerwonych Khmerów w latach 1975-1979.