Córeczka

Preacher's Kid
1h 51m
Córka pastora, wbrew woli ojca, decyduje się przyłączyć do podróżującej grupy teatralnej.