Obiekt testowy laboratoryjnego eksperymentu transferu pamięci popełnia przestępstwo, którego nie pamięta.